94 400 11 33 iberba@iberba.eus


Hizkera Argia

Europan, gero eta zabalagoa den mugimendua hedatzen ari da herritarrei zuzentzen zaizkien testuak ulergarriak izan daitezen. Ildo hori, oro har, "Hizkera Argia” izendapenaz ezagutzen da.

Horren barruan bi mota bereiztu daitezke: “Hizkera Erraza” (edo Irakurketa Erraza deritzona), adimen edo ezagutza arloko desgaitasunak dituztenei zuzendutakoa eta “Hizkera Herritarra” guztiei zuzenduta dauden eta ulerterrazak izateko asmoz egiten diren erakundeen, enpresen eta administrazioen komunikazioak.

Zergatik Hizkera Argiaren mugimendu hau?

Bada, askotan testuak ez direlako erraz ulertzen: hartzaileen ezaugarriei egokituta ez dauden testuak, esaldi konplexuegiak, terminologia desegokia, testuen antolaketa okerra... Dena den horrelakoak saihestea erraza da, testua sortzen hasten garenetik irakurlearen lekuan jartzen bagara.

Hizkera argirik gabe

Hizkera argia erabilita

Zelan?

Iberban Hizkera Argiari berebiziko garrantzia ematen diogu. Horretarako erabaki asko hartu daitezke, esate baterako:

-Komunikazio guztiei izenburua jartzea, hasieratik zeri buruzkoa den jakin dezagun.
-Datu aldakorrak daudenean testutik ateratzea: errazago betetzen dira, ulergarriagoak dira, agiri elebidunetan bi hizkuntzetarako balio dute….
-Garrantzitsuena aurrean jartzea: ez da egokia garrantzi gutxiagoko edukiekin, legeekin eta abarrekin testuak hastea.
-Generoa: testuetan arlo hau zaintzea ezinbestekoa da, genero biak kontuan hartu ditzagun, batez ere gazteleraz noski, etab.